Categories
other

Іноземні Інвестиції: Як Їх Залучити До Об’єднаних Територіальних Громад? Новини Українське Радіо

Досвід інших громад може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної віддачі. Нехтування сільськими територіями на користь міста – низький рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція. Частка домогосподарств, що уклала договори на вивезення ТПВ. Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та завдань. Окремим проектом передбачено створення автобусного маршруту між населеними пунктами громади.

Як відбувається залучення інвестицій до району через роботу районної ради.

Розпорядженням селищного голови від 18 квітня 2017 року № 36-ОД була створена Робоча група з розробки Стратегічного плану розвитку Великомихайлівської селищної ради. Об’єднавче та мотивуюче значення прогнозно-програмного документу для існуючих суб’єктів ОТГ та тих громад, які можуть приєднатися до Великомихайлівської громади у ближчій перспективі. Поряд з цим існує більш широкий контекст викликів, за якого Великомихайлівська громада має ефективно реагувати на зовнішні тенденції, такі як глобалізація світової економіки, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття. Необхідність врахування інтересів більшої кількості зацікавлених сторін у процесі прийняття рішень органами влади об’єднаної громади.

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації розроблено проект розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про заходи щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2015 року». Тематичний моніторинговий виїзд «Про хід усунення недоліків за підсумками комплексного вивчення стану роботи відділу освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти». В агропромисловому комплексі області продовжувалася реалізація заходів із впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій в сільське господарство. Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається загальним відділом ради за вказівкою голови постійної комісії на електронну пошту депутата або телефоном. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за three години.

Про це на селекторній нараді по вакцинації зазначив профільний заступник голови Львівської ОДА Іван Собко. «Перш за все необхідно посилити перевірки наявності сертифікатів про вакцинацію у пасажирів у громадському транспорті та у відвідувачів закладів громадського харчування. Для цього наполегливо рекомендуємо максимально активізувати роботу в цьому напрямку разом з представниками Нацполіції та Держпродспоживслужби, які зобов’язані здійснювати контроль за дотриманням карантинних заходів», – зазначив Іван Собко.

Громадськості

Зараз в Україні проводиться так звана реформа децентралізації влади, в основі якої закладено передачу повноважень на місця, а також ресурсів для їх виконання. Земля – один з головних ресурсів, якими повинні управляти громади базового рівня. Процес об’єднання територіальних громад в Україні триває, проте законопроект «Про передачу заміських земель сільськогосподарського призначення місцевим громадам» ще й досі не прийнято. Важливе місце в роботі райдержадміністрації займають повноваження з питань соціального захисту населення. Особлива увага зверталася на посилення соціального захисту жителів району, передусім сімей учасників АТО.

Зайнятість на малих та середніх підприємствах зросла на zero,5% порівняно з 2015 роком. Населення в районі у 2016 році припадало 70 підприємець (в області – sixty one підприємство). Налагоджено систему оперативного інформування керівництва обласної державної адміністрації про найважливіші події, що відбуваються в усіх районах області та м.

Організовано роботу обласної робочої групи та відповідних районних робочих груп. Загальний обсяг капітальних інвестицій у промисловість Харківської області за 2014 рік (остання статистична звітність) становить 2,6 млрд. Грн., що складає 34,8 https://www.nagpurtoday.in/what-is-total-betting-and-how-does-it-work-in-different-sports-disciplines/06211322 % від загального обсягу інвестицій в економіку області. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює особа, визначена комісією при формування структури комісії.

Методологія Та Опис Процесу Роботи

Укладено 17 охоронних договорів на пам’ятки історії та 1 на пам`ятки археології. Складено облікову документацію на 35 об’єктів археологічної спадщини та 17 на об’єкти історичної спадщини. Реконструкція приміщень під житло – 3,eight тис. 112,3 тонн (100 % до потреби), інсектицидами – 157,5 тонн (100 % до потреби), фунгіцидами – 136,four тонни (99 % до потреби). Всі звер­нен­ня та за­пи­ти бу­ли роз­гля­ну­ті у вста­нов­ле­ний за­ко­но­давс­твом тер­мін.

Підтримку виборців я відчула ще раніше на рідній Свалявщині, коли стала очільником районної ради у минулій каденції. Я вважаю, що результати моєї праці на цій посаді упродовж п’яти років (2015 – 2020) безумовно стали суттєвими дивідендами для подальшої політичної діяльності – обиралася депутатом Закарпатської обласної ради eight скликання. Пріоритетом моєї роботи як тоді, так і у цей час – є залучення інвестицій у Свалявські громади. Економічне зростання в Україні, створення в центрі громади госпітального округу, зростання попиту на продукцію АПК у світі, а також продовження курсу на децентралізацію може сприяти підвищенню підприємницької активності у громаді та, в якійсь мірі, покращити якість надання адміністративних послуг. Водночас, активне використання механізмів державної підтримки громад (пряма бюджетна підтримка та ДФРР) дозволить набути досвіду у залученні й позабюджетних коштів. Надана практична допомога у проведенні їх статутної діяльності, проведенні засідань, «круглих столів» різноманітної тематики.

Під­су­мо­ву­ю­чи ро­бо­ту за звіт­ний пе­рі­од, мож­на ска­за­ти, що цей час ми по­до­ла­ли без гос­трих по­лі­тич­них кон­флік­тів у ра­ді, за що я щи­ро вдяч­ний усім де­пу­та­там. Медичні заклади вторинної ланки, як і первинної, уклали договори з НСЗУ, що дає змогу лікарням і поліклінікам отримувати фінансування з держбюджету. Проблемний стан автодоріг до Світлодарська, Званівської та Сіверської ТГ впливає й на погодження маршрутів для шкільних автобусів із Нацполіцією. Про перші результати роботи та подальші перспективи розвитку району — наше інтерв’ю. На прикладі Києва можу сказати, що часто так і відбувається – ТРЦ будуються десь на околиці, навіть є великий торговельний центр у Броварах, і користується популярністю, роками працює, отже, успішний.

Олексій Рослов із серпня 2000 року по січень 2015-го проходив службу в органах внутрішніх справ у Донецькій області. Закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація спеціаліст — юрист. Із грудня 2019 року по березень 2021-го — голова Костянтинівської районної державної адміністрації. Із березня 2021 року — голова Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області. Навчається у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту депутата, повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний. «До законодавчого врегулювання даного питання, а в парламенті знаходяться на розгляді понад 10 законопроектів, що стосуються адміністративної реформи, розмежування повноважень ОМС різних рівнів, земельних питань тощо, керуючись Конституцією України, робота районної ради не зупиняється. В рамках своїх повноважень вищого представницького органу району продовжує діяльність до чергових місцевих виборів, які відбудуться восени 2020 року. — Звичайно, ці зміни стосувалися повноважень райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, але, до прийняття закону про місцеві державні адміністрації, ми насамперед допомагаємо громадам стати на ноги. Наше завдання також — не допустити закриття об’єктів соціальної сфери, зокрема медицини.

Заходами активної політики зайнятості охоплено 730 осіб. Рівень охоплення безробітних активними заходами сприяння зайнятості 46%. Чисельність працевлаштованих службою зайнятості незайнятих громадян становила 1852 осіб, що на 185 осіб більше порівняно з відповідним періодом 2016 року.

95,0% суб’єктів малого підприємництва, які закрилися, діяльності не здійснювали, жодних податків не сплачували. У 2017 році капітальні інвестиції підприємств та організацій району становили 1697,four млн.грн (7,6% від загальнообласного обсягу). У розрахунку на одну особу у районі припало 14,4 тис.грн інвестицій (в області – 8,9 тис.грн). За цим показником район посів четверте місце. Сільськогосподарські підприємства у звітному році збільшили виробництво м’яса на 10,7%, молока на 10,1% , наростили поголів’я ВРХ на 3,3%, в тому числі корів на 2,5%, поголів’я свиней у 8,5 разів, поголів’я овець на 4,1%. Надій молока на корову за 2017 рік становить 4974 кг що на 1037 кг більше ніж в минулому році.